Svenska Elektrod

Per Brännström

www.svenskaelektrod.se

Svenska Elektrod AB är generalagent i Sverige för Carboweld Schweissmaterialien GmbH, som utvecklar och tillverkar svetsmaterial för nickelbaslegeringar och för reparation, underhåll samt produktion och specialtillverkning. Vi är också generalagent för Dratec Draht-Technik GmbH med sitt omfattande program av MIG/MAG- och TIG-trådar, samt även för Corodur GmbH med sitt breda rörtrådsprogram. Vi är Auktoriserad Distributör för UTP, Böhler, T-put, Soudokay och Fontargen.

 

Svenska Elektrod bildades redan år 1980 med generalagenturen för UTP Schweissmaterial GmbH som bas för verksamheten.

 

År 1995 tillkom agenturen för Böhler Schweisstechnik Austria GmbH. År 1999 tillkom agenturen för Soudokay SA och 2002 formaliserades samarbetet med Thyssen Schweisstechnik Deutschland GmbH, nu namnändrat till Böhler Schweisstechnik Deutschland GmbH.

 

Vi arbetar med alla svetsmetoder inklusive pulverbågs-svetsning (UP) och termisk sprutning. Svets– och lödlegeringar för reparation och underhåll utgör fortfarande en mycket viktig del av programmet. Nickelbaslegeringar för bl a kemisk, petrokemisk och övrig processindustri utgör en annan betydelsefull och växande del av vår kärnverksamhet. Detsamma gäller tillsatsmaterial från Dratec och Böhler för låglegerat och varmhållfast stål, som används inom allt från kärnkraftverk till fjärrvärme och tryckkärl. Vi är också generalagent för Corodur GmbH, Tysklands specialisttillverkare av alla slags rörtråd för hårdpåläggning, samt är också generalagent för SSAB´s tillsatsmaterial för Toolox-stål.

 

På silverlodsidan företräder vi bl.a. Johnson Matthey Metal Joining sedan 2012. Som ett ytterligare ben på tillsatsmaterialsidan är Svenska Elektrod AB en stor leverantör av zinktråd.

 

Utöver svetstillsatsmaterial så har vi även två relaterade affärsområden, det ena bestående av Oförstörande provning och det andra av värmeskyddsprodukter

Oförstörande provning

 

Svenska Elektrod AB företräder MR Chemie GmbH och deras produkter för oförstörande provning på den svenska marknaden. Sortimentet är omfattande och innehåller allt ifrån kemikalier för Penetrant- och Magnetpulverprovning till utrustning för dessa, men även en del specialprodukter som kontaktgel för ultraljudsprovning. Svenska Elektrod har dessutom sedan den 1 mars 2012 godkänts som underleverantörer till SWETIC vilket gör oss till en av de få leverantörer som får sälja produkter till kontrollföretag ackrediterade av SWEDAC.

 

I mars 2013 erhöll Svenska Elektrod som andra leverantör godkännande från Vattenfall att leverera kemikalier för penetrant- och magnetpulverprovning till Svensk kärnkraft.

 

Utöver kemikalierna och utrustning för penetrant- och magnetpulverprovning har vi även ultraljudsutrustning från Shantou Institute of Ultrasonic Instruments (SIUI) och röntgenfilm och kemikalier för framkallning av dem från FOMA Bohemia

Värmeskyddsprodukter

 

Svenska Elektrod AB är generalagent för Jutec GmbH och deras högteknologiska värmeskyddsprodukter. Från tyger som tål upp till 3 000°C kontaktvärme kan man göra allt från kläder till maskinskydd och isolation. Tänk på att det är kul med ny utrustning, men det är viktigt att skydda den på rätt sätt och framförallt de som ska använda den!

Svets

 

Svenska Elektrod AB är generalagent i Sverige för Carboweld Schweissmaterialien GmbH, som utvecklar och tillverkar svetsmaterial för nickelbaslegeringar och för reparation, underhåll samt produktion och specialtillverkning. Vi är också generalagent för Dratec Draht-Technik GmbH med sitt omfattande program av MIG/MAG- och TIG-trådar, samt även för Corodur GmbH med sitt breda rörtrådsprogram. Vi är Auktoriserad Distributör för UTP, Böhler, T-put, Soudokay och Fontargen..

Copyright © All Rights Reserved